De beste oogzorg in Amstelveen (2024)

Groenhof Optiek is al jaren toonaangevend op het gebied van optometrie. De hbo-optometristen die in onze winkel werken, kunnen de gezondheid van uw ogen checken. Bij ons bent u dus verzekerd van de allerbeste oogzorg.

Er zijn verschillende onderzoeken die wij uitvoeren:

 1. Optometrisch onderzoek
 2. Een optometrisch onderzoek bestaat uit verschillende delen: Een refractie, een oogmeting, een screening van het gezichtsveld, een onderzoek van het voorste en achterste oogsegment en een onderzoek naar de hoeveelheid pigment in het netvlies. Wij maken hiervoor gebruik van o.a. een OCT-scan.

  Tijdens het onderzoek worden de ogen gedruppeld, zodat uw pupil wat wijder wordt. Zo kunnen wij de gezondheid van de binnenkant van uw ogen goed beoordelen. Door deze druppels ziet u na het onderzoek enige uren wazig. Het onderzoek zelf duurt een uur.

  Na het onderzoek krijgt u een brilvoorschrift mee met daarop de sterkte afwijking van uw ogen. Door onze samenwerking met oogartsen kunnen we, mocht dat nodig zijn,ook advies vragen of u wel of niet doorgestuurd moet worden.

 3. Fixatie Disparatie
 4. Fixatie disparatie is een oogafwijking, maar met de ogen zelf is in principe niets mis. Door fixatie disparatie werken de ogen niet goed samen. Het probleem zit dus niet bij de ogen zelf, maar bij de verwerking van wat je ziet in de hersenen.

  Meest belangrijke symptomen:

  Leesproblemen: Dit varieert van snel vermoeid zijn, wazig zicht, last van branderige ogen hebben en hoofdpijn krijgen tot totaal niet meer kunnen lezen doordat de ogen niet in staat zijn om de letters scherp te krijgen

  Problemen met schrijven

  Vermoeidheid, hoofdpijn, lusteloosheid en soms zelfs misselijkheid tijdens het lezen of andere dingen die veel van de ogen vragen

  Verstoorde balans, slecht evenwicht

  Verkeerde oog-hand coördinatie

  Slecht ruimtelijk inzicht

  Geen diepte kunnen zien en moeite hebben met snelheden inschatten


  Wanneer u enkele van deze symptomen herkent, maakt u dan een afspraak met een van onze optometristen voor een fixatie-disparatie onderzoek.
 5. Droge ogen
 6. Het droge ogen consult is een behandeling voor mensen die last hebben van droge ogen, met name veroorzaakt door blefaritis of meibomitis. Door middel van een routinematige reiniging van de oogleden met behulp van specifieke tools kunnen de oogleden ontdaan worden van de bacteriehaarden die schilfers op de ooglidranden of verstopte traankliertjes veroorzaken.

  Tijdens het consult wordt bekeken wat de klant zelf kan doen om de klachten te verminderen. Pas als na controle blijkt dat er onvoldoende effect is, kan een persoon aangemeld worden voor een Blephex behandeling.

  De behandeling bestaat uit 3 delen. De voorlichting, een adviesflyer met informatie over het onderhouden van de oogleden na de behandeling en een invulformulier met vragen over de klachten of symptomen. Het tweede onderdeel is de behandeling zelf en tot slot is er een controle na ongeveer 6 weken om het resultaat in kaart te brengen. Als de behandeling effectief blijkt te zijn kan er worden bepaald een herhaal consult in te plannen elke 4 maanden (3x per jaar).

 7. Het Kinderconsult
 8. Bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. De ogen worden uitgebreid gescreend met behulp van pupil verwijdende druppels. Er wordt een refractie gedaan, maar ook wordt uitgebreid gekeken naar de verwachte sterkte van de ogen van uw kind in de toekomst. Bij verwachte minsterktes van de kinderen worden de mogelijkheden besproken om deze minsterktes zo beperkt mogelijk te houden (myopie management). U kunt hierbij denken aan speciale contactlenzen en speciale glazen in de bril gecombineerd met lifestyle-advies.
 9. Macula degeneratie
 10. Macula degeneratie is de veroudering van het centrale gedeelte van het netvlies, de gele vlek. Met onze OCT bekijken wij de macula en het maculapigment. Dit pigment speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van macula degeneratie.

  Aan de hand van de uitslag kunnen we bepalen of er actie ondernomen moet worden, zoals bijvoorbeeld het gebruiken van voedingssupplementen. Dit kan er namelijk voor zorgen dat de hoeveelheid pigment in de macula weer herstelt.

 11. Glaucoomscreening
 12. Bij Glaucoom ontstaat er schade aan de zenuwvezels in het netvlies van de oogzenuw. Dit leidt tot uitval van het gezichtsveld. De belangrijkste risicofactor hiervan is een verhoogde oogdruk. Een vroegtijdige opsporing van Glaucoom is belangrijk, zodat schade te voorkomen of te beperken is. Wij van Groenhof Optometrie doen meerdere onderzoeken om deze oogziekte vroegtijdig te ontdekken. Dit doen we onder meer met een oogdrukmeting.
 13. Diabetes Mellitus
 14. Sinds enige tijd doen onze optometristen diabetes screening in samenwerking met een aantal oogartsen en huisartsen. Door middel van fundusfoto’s kunnen afwijkingen in het netvlies door diabetes worden ontdekt. De optometrist beoordeelt de foto’s en adviseert bij afwijkingen een oogheelkundig consult. Wij hebben op vaste dagen ons diabetes spreekuur.U kunt ons bellen voor een afspraak.

Voor de prijzen voor de verschillende onderzoeken klik hier.

U kunt een afspraak maken om uw ogen te laten screenen via 020-4414460.

Lees meer over de zorg voor uw ogen

Voorkom toenemende myopie én oogaandoeningen bij uw kindHeeft uw kind moeite om veraf scherp te zien, last van concentratieproblemen op school of is hij of zij aan het eind van de dag erg moe? Dan is de kans groot dat uw zoon of dochter bijziend is, ook wel myopie genoemd.
Myopie bij kinderen: een groeiend probleem dat aandacht verdientMyopie, ook wel bekend als bijziendheid, is iets wat steeds vaker voorkomt bij kinderen.
Hoe ontstaat myopie en wat kunt u eraan doen?Tegen de tijd dat kinderen naar de middelbare school gaan, zijn de ogen vaak volgroeid. De groei van de ogen stopt echter niet altijd op tijd, waardoor myopie kan ontstaan. Onze opticien vertelt u meer over wat u hieraan kunt doen.
Waarom is een oogmeting voor uw kind zo belangrijk?Wist u datveel schermtijd heel veel nadelige gevolgen voor de ogen van kinderen heeft, nu én in de toekomst? De hoogste tijd voor een oogmeting voor uw kind! De opticien van Groenhof Optiek helpt u met veel plezier verder.
Kinderen en schermtijdJuist in de COVID-19 periode hebben onderzoekers opgemerkt dat de gemiddelde schermtijd bij vooral jonge kinderen met ruim een uur per dag gemiddeld is toegenomen. Wat doet dit met hun ogen?
Hoe ziet de wereld eruit als u bijziend bent?“Wat ziet u zonder uw bril op? Hoeveel vingers steek ik op?” Een veelgestelde vraag aan bijzienden. We proberen er antwoord op te geven, en laten u zelfs zien hoe het is om bijziend te zijn.
Kinderen en myopie: oei, mijn oog groeit!Laat de ogen van uw kind regelmatig controleren door een oogzorgspecialist bij Groenhof Optiek in Amstelveen en vraag ons om vrijblijvend advies om beginnende progressieve bijziendheid op tijd aan te pakken.
Acanthamoeba keratitis: een pijnlijke ooginfectie in opmarsAcanthamoeba keratitis is een opkomende infectie van het oog (hoornvlies) dat veel contactlensdragers treft. Lees in dit artikel wat het is en wat u eraan kunt doen.
Bijziendheid onder jongeren is in 40 jaar tijd verdubbeldUit onderzoek is gebleken dat jongeren veel sneller aan de bril moeten door het gebruik van smartphones en tablets. Bijziendheid onder jongeren is in 40 jaar tijd zelfs verdubbeld!
Fixatie DisparatieWij vinden het belangrijk dat fixatie disparatie de aandacht krijgt die het verdient.
Nog nauwkeuriger met het Catalys precisie ooglasersysteemEyescan, onze partner op het gebied van ooglaserbehandelingen en implantlenzen, heeft als enige in Nederland hetCatalys Precision Laser System™ in huis.
De werking van het oogIs de biologieles al wat weggezakt en bent u benieuwd naar de werking van het oog en de verschillende onderdelen van dit bijzondere orgaan?
Verklein de kans op macula degeneratie met de juiste voedingDoor de juiste voeding kunt u de kans verkleinen dat u de oogziekte macula degeneratie krijgt.
Oorzaak macula degeneratie ontdektEen team van internationale onderzoekers heeft een enzym ontdekt dat ten grondslag ligt aan de oogziekte macula degeneratie.
Glaucoom vroegtijdig te herkennenVroegtijdige glaucoomscreening kan pijnloos en eenvoudig onnodige blindheid voorkomen. De ziekte Glaucoom komt veel voor en leidt tot gezichtsvelduitval
Nachtblindheid door genVeel mensen hebben last van nachtblindheid. Maar waar komt dit vandaan? Onderzoekers van het Academisch Centrum in Amsterdam hebben een gen ontdekt.
Staar: Wazig beeld, dubbel zien, doffe kleuren...Staar zorgt voor vertroebeling van het zicht. Zelfs een bril biedt dan geen uitkomst meer. Toch is er rond dit onderwerp nog een hoop onduidelijkheid.
De beste oogzorg in Amstelveen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 5852

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.